CELEBRATION

Stallion 2020 HOLST

CRIME IS COLIN

Stallion 2016 HOLST

CORNET OBOLENSKY

1999 BWP BWP_Ambassadeur

CLINTON

1993 HOLST BWP_Ambassadeur

RABANNA VAN COSTERSVELD

1994 BWP VB

URERA

2004 HOLST Zuchtbuch

ACOBAT II

1990 HOLST

JESSY I

1994 HOLST Hauptstutbuch

I-VALENTE

Mare 2016 HOLST Bezirksprämie

VAN GOGH

2002 KWPN keur WFFS-free

NUMERO UNO

1995 KWPN pref WFFS-free

MOVERA

1994 KWPN pref prest

DARIMARA

2011 HOLST Bezirksprämie

LARIMAR

2004 HOLST

UTESSA I

2004 HOLST Bezirksprämie

UTESSA I v. CARETINO
u. HARMONIE II v. SACRAMENTO SON
u. V-LIFE TIME v. LADALCO
u. JASMIN 3 v. MOLTKE I
u. DRALON v. MARLON XX
u. SIERRA v. FAX I
u. FUMERIE v. LOGARITHMUS
u. HEXE v. MACKENSEN
u. MACHT v. WAHNFRIED
u. EXCELLENZ v. LANDGRAF
u. ZEUGIN v. KURT
u. ATALANTE v. CHAMPION
u. AMNESTIE v. ACHILL
u. ANTIQUA
1st mother: I-VALENTE Bezirksprämie (2, 2016, VAN GOGH x LARIMAR)
2nd mother: DARIMARA Bezirksprämie (2, 2011, LARIMAR x CARETINO)
3th mother: UTESSA I Bezirksprämie (2, 2004, CARETINO x SACRAMENTO SON)
Dam of:
QUALTINO (QUALITY TIME TN x CARETINO) - 1.45m sj