CAPITANO

Gelding 2019 HOLST

CASALTINO

Gelding 2011 HOLST Siegerhengst

CASALL

1999 HOLST

CARETINO

1983 HOLST

KIRA XVII

1995 HOLST Zuchtbuch Bezirksprämie

PALIDA

2000 HOLST Verbandsprämie

CARTHAGO

1987 HOLST

H-CABIDA

1993 HOLST Hauptstutbuch

FRIDA VA

Mare 2013 HOLST

CLARIMO

2003 HOLST

CLEARWAY

1993 HOLST

WISMA

1984 HOLST Hauptstutbuch

WALIDA I

2006 HOLST

CARETINO

1983 HOLST

PALIDA

2000 HOLST Verbandsprämie

PALIDA v. CARTHAGO
u. H-CABIDA v. CANTUS
u. WETZLAR v. LAGOS
u. KOLLET v. ROMAN
u. BORADE v. ALDATO
u. AHNE v. HEIKENDORF
u. NARALE v. MINISTER
u. EINKEHR v. FREIMUT
u. GRETE v. METEOR
u. LIESE v. SCHWEIZER
1st mother: FRIDA VA (2, 2013, CLARIMO x CARETINO)
2nd mother: WALIDA I (2, 2006, CARETINO x CARTHAGO)
Dam of:
DAMON HILL 9 (DIARADO x CARETINO) - 1.30m sj
3th mother: PALIDA Verbandsprämie (2, 2000, CARTHAGO x CANTUS)
Dam of:
QUATTRO Z (QUIDAM DE REVEL x CARTHAGO) - 1.60m sj
CALVADOS D (CALVADOS Z x CARTHAGO) - 1.45m sj
CASALTINO (CASALL x CARTHAGO) - 1.45m sj - Approved by HOLST
CASALTINO II VA (CASALL x CARTHAGO) - 1.35m sj