GALADAY XX

5 6 7 8 9

GALADAY XX Details Details

Merrie 1927 Vos

xxSIR GALLAHAD III XX  Details Details

xx

1920 Bruin

ggk: xx


TEDDY XX  Details Details

xx

1913 Bruin

ggk: xx


AJAX XX  Details Details

xx 1901RONDEAU XX  Details Details

xx 1900PLUCKY LIEGE XX  Details Details

xx

1912 Bruin


SPEARMINT XX  Details Details

xx 1903CONCERTINA XX  Details Details

xx 1896SUNSTEP XX  Details Details

xx

1916 Vos


SUNSTAR XX  Details Details

xx

1908 Bruin

ggk: xx


SUNDRIDGE XX  Details Details

xx 1898DORIS XX  Details Details

xx 1898ASCENSEUR XX  Details Details

xx

1911 Vos


EAGER XX  Details Details

xx 1894SKYSCRAPER XX  Details Details

xx 1900(TB-1n)
SKYSCRAPER XX v. AYRSHIRE XX
u. CHELANDRY XX v. GOLDFINCH XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: SUNSTEP XX (SUNSTAR XX X EAGER XX), xx, 1916

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: ASCENSEUR XX (EAGER XX X AYRSHIRE XX), xx, 1911

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: SKYSCRAPER XX (AYRSHIRE XX X GOLDFINCH XX), xx, 1900

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: CHELANDRY XX (GOLDFINCH XX X ROSICRUCIAN XX), xx, 1894

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results