THE GENERAL XX

5 6 7 8 9

THE GENERAL XX Details Details

Hengst 1882

xx

ggk: xxCHILDERIC XX  Details Details

xx

1875

ggk: xx


THE SCOTTISH CHIEF XX  Details Details

xx

1861

ggk: xx


LORD OF THE ISLES XX  Details Details

xx 1852MISS ANN XX  Details Details

xx 1846GERTRUDE XX  Details Details

xx

1867


SAUNTERER XX  Details Details

xx 1854QUEEN BERTHA XX  Details Details

xx 1860COTURNIX XX  Details Details

xx

1871


THUNDERBOLT XX  Details Details

xx

1857 Vos

ggk: xx


STOCKWELL XX  Details Details

xx 1849CORDELIA XX  Details Details

xx 1851FRAVOLINA XX  Details Details

xx

1862 Bruin


ORLANDO XX  Details Details

xx 1841APRICOT XX  Details Details

xx 1844(TB-1b)
APRICOT XX v. SIR HERCULES XX
u. PRESERVE XX v. EMILIUS XX
u. MUSTARD XX v. MERLIN XX
u. MOREL XX v. SORCERER XX
u. HORNBY LASS XX v. BUZZARD XX
u. PUZZLE XX v. MATCHEM XX
u. PRINCESS XX v. HEROD XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: COTURNIX XX (THUNDERBOLT XX X ORLANDO XX), xx, 1871

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: FRAVOLINA XX (ORLANDO XX X SIR HERCULES XX), xx, 1862

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: APRICOT XX (SIR HERCULES XX X EMILIUS XX), xx, 1844

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: PRESERVE XX (EMILIUS XX X MERLIN XX), xx, 1832

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results