×

MASQUE XX

5 6 7 8 9

MASQUE XX Details Details

Hengst 1894 Bruin

xx

ggk: xxTYRANT XX  Details Details

xx

1885

ggk: xx


BEAUCLERC XX  Details Details

xx

1875 Donkerbruin

ggk: xx


ROSICRUCIAN XX  Details Details

xx 1865BONNY BELL XX  Details Details

xx 1860QUEEN OF THE MEADOW XX  Details Details

xx

1877 Bruin


EXMINSTER XX  Details Details

xx 1869QUEEN OF THE MAY XX  Details Details

xx 1868MASKERY XX  Details Details

xx

1886 Bruin


MASK XX  Details Details

xx

1877 Vos

ggk: xx


CARNIVAL XX  Details Details

xx 1860METEOR XX  Details Details

xx 1867LENA XX  Details Details

xx

1882 Bruin


BLANDFORD XX  Details Details

xx 1873THE SWAN XX  Details Details

xx 1877(TB-2w)
THE SWAN XX v. STERLING XX
u. LEDA XX v. WEATHERBIT XX
u. WISH XX v. TOUCHSTONE XX
u. PETER LELY MARE XX v. PETER LELY XX
u. COMUS MARE XX v. COMUS XX
u. MARCIANA XX v. STAMFORD XX
u. MARCIA XX v. CORIANDER XX
u. FAITH XX v. PACOLET XX
u. ATALANTA XX v. MATCHEM XX
u. YOUNG LASS OF THE MILL XX v. OROONOKO XX
u. SISTER TO OLD LASS OF THE MILL XX v. TRAVELLER XX
u. MISS MAKELESS XX v. YOUNG GREYHOUND XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BROWN WOODCOCK XX v. D'ARCY'S WOODCOCK XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

1e moeder: MASKERY XX (MASK XX X BLANDFORD XX), xx, 1886

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: LENA XX (BLANDFORD XX X STERLING XX), xx, 1882

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: THE SWAN XX (STERLING XX X WEATHERBIT XX), xx, 1877

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: LEDA XX (WEATHERBIT XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1859

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results