ELF XX

5 6 7 8 9

ELF XX Details Details

Hengst 1893 Vos

xx

ggk: xxUPAS XX  Details Details

xx

1883 Vos

ggk: xx


DOLLAR XX  Details Details

xx

1860 Bruin

ggk: xx


THE FLYING DUTCHMAN XX  Details Details

xx 1846PAYMENT XX  Details Details

xx 1848ROSEMARY XX  Details Details

xx

1870


SKIRMISHER XX  Details Details

xx 1854VERTUMNA XX  Details Details

xx 1859ANALOGY XX  Details Details

xx

1874


ADVENTURER XX  Details Details

xx

1859 Bruin

ggk: xx


NEWMINSTER XX  Details Details

xx 1848PALMA XX  Details Details

xx 1840MANDRAGORA XX  Details Details

xx

1860


RATAPLAN XX  Details Details

xx 1850MANGANESE XX  Details Details

xx 1853(TB-4d)
MANGANESE XX v. BIRDCATCHER XX
u. MOONBEAM XX v. TOMBOY XX
u. LUNATIC XX v. PRIME MINISTER XX
u. MANIAC XX v. SHUTTLE XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: ANALOGY XX (ADVENTURER XX X RATAPLAN XX), xx, 1874

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: MANDRAGORA XX (RATAPLAN XX X BIRDCATCHER XX), xx, 1860

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: MANGANESE XX (BIRDCATCHER XX X TOMBOY XX), xx, 1853

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: MOONBEAM XX (TOMBOY XX X PRIME MINISTER XX), xx, 1838

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results