×

WAHTAMIN XX

5 6 7 8 9

WAHTAMIN XX Details Details

Hengst 1969 Schimmel 1.71m

xx BB2579 Stb.

ggk: xx, KWPNI SAY XX  Details Details

xx

1962 Bruin

ggk: xx


SAYAJIRAO XX  Details Details

xx

1944 Bruin

ggk: xx


NEARCO XX  Details Details

xx 1935ROSY LEGEND XX  Details Details

xx 1931ISETTA XX  Details Details

xx

1943 Bruin


MORLAND XX  Details Details

xx 1934ISOLDA XX  Details Details

xx 1933MISS RHONA XX  Details Details

xx

1955 Schimmel


NERON XX  Details Details

xx

1948 Bruin

ggk: xx


NEARCO XX  Details Details

xx 1935LOVE'S LEGEND XX  Details Details

xx 1935LADY RHONA XX  Details Details

xx

1941 Schimmel


BELLACOSE XX  Details Details

xx 1932GREYWELL XX  Details Details

xx 1930(TB-28)
GREYWELL XX v. DUNCAN GREY XX
u. PEGASIDES XX v. SUNNY LAND XX
u. LADY GULLER XX v. GIANT XX
u. LADY TEAZLE XX v. FAVORO XX
u. GREY PATCH XX v. DOUBLOON XX
u. MORVEN XX v. BARCALDINE XX
u. STRATHCARRON XX v. STRATHCONAN XX
u. VIMEIRA XX v. VOLTIGEUR XX
u. COALITION XX v. DON JOHN XX
u. CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

1e moeder: MISS RHONA XX (NERON XX X BELLACOSE XX), xx, 1955

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: LADY RHONA XX (BELLACOSE XX X DUNCAN GREY XX), xx, 1941

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: GREYWELL XX (DUNCAN GREY XX X SUNNY LAND XX), xx, 1930

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: PEGASIDES XX (SUNNY LAND XX X GIANT XX), xx, 1921

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results