×

YELLOW MARE XX

5 6 7 8 9

YELLOW MARE XX Details Details

Merrie 1783 Vos

xxTANDEM XX  Details Details

xx

1773

ggk: xx


SYPHON XX  Details Details

xx

1750

ggk: xx


SQUIRT XX  Details Details

xx 1732SYPHON'S DAM  Details Details

xx 1740REGULUS MARE XX  Details Details

xx

1762


REGULUS XX  Details Details

xx 1739SNIP MARE XX  Details Details

xx 1758PERDITA XX  Details Details

xx

1769 Vos


HEROD XX  Details Details

xx

1758 Bruin

ggk: xx


TARTAR XX  Details Details

xx 1743CYPRON XX  Details Details

xx 1750FAIR FORESTER XX  Details Details

xx

1753


SLOE XX  Details Details

xx 1740FORESTER MARE XX  Details Details

xx 1746(TB-2a)
FORESTER MARE XX v. CROFTS FORESTER XX
u. RINGBONE XX v. PARTNER XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

1e moeder: PERDITA XX (HEROD XX X SLOE XX), xx, 1769

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: FAIR FORESTER XX (SLOE XX X CROFTS FORESTER XX), xx, 1753

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: FORESTER MARE XX (CROFTS FORESTER XX X PARTNER XX), xx, 1746

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: RINGBONE XX (PARTNER XX X CROFTS' BAY BARB XX), xx, 1732

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results