×

WHITNEY

5 6 7 8 9

WHITNEY Details Details

Merrie 2003 Bruin

RHEIN 430541103/04034137

1.40m-spr FEI: SWE40823

vorige ruiters

Rider: Jessica Lewin (SWE)FOKKER: ZUCHTSTÄTTE BÄUMKEN, ISSUM (GER)

CANTOS  Details Details

NRPS 96035196 pref

1996 Bruin 1.66m

ggk: NRPS, RHEIN, KWPN

1.60m-spr

CONTENDER  Details Details

HOLST DE321210023884

1984 Donkerbruin 1.70m

ggk: OLDBG, KWPN, RHEIN, HANN, SF, HOLST


CALYPSO II  Details Details

HOLST 1974

1.45m-spr

GOFINE  Details Details

HOLST 1970GABANTA  Details Details

NRPS 92087892 prest keur

1992 Bruin 1.64m

1.50m-spr

GOODTIMES  Details Details

KWPN 1988

Z-spr/1.30m

ABANTA  Details Details

NRPS 1988

1.50m-spr

AIR GIRL  Details Details

RHEIN 439232295

1995


ALMOX PRINTS J  Details Details

TRAK 276304041078181 Stb.

1981 Donkerbruin 1.71m

ggk: TRAK, KWPN, RHEIN, WESTF, BAVAR

1.60m-spr

HOCKEY II  Details Details

TRAK 1973PAWANA  Details Details

TRAK 1968PUPPI  Details Details

RHEIN DE343436000690

1990 Bruin

Z-spr/1.30m

POLYDOR  Details Details

WESTF 1972ANSCHRIFT XX  Details Details

xx 1979(TB-9e)
ANSCHRIFT XX v. FLORINO XX
u. ALOHA XX v. WORDEN XX
u. ARBARAH XX v. ARBAR XX
u. WINDORAH XX v. TOURBILLON XX
u. PHARYVA XX v. PHAROS XX
u. SOURYVA XX v. GAINSBOROUGH XX
u. L'ESPERANCE XX v. POMMERN XX
u. ZARIBA XX v. SARDANAPALE XX
u. ST. LUCRE XX v. ST. SERF XX
u. FAIRY GOLD XX v. BEND OR XX
u. DAME MASHAM XX v. GALLIARD XX
u. PAULINE XX v. HERMIT XX
u. LADY MASHAM XX v. BROTHER TO STRAFFORD XX
u. MAID OF MASHAM XX v. DON JOHN XX
u. MISS LYDIA XX v. BELSHAZZAR XX
u. COMUS MARE XX v. COMUS XX
u. DELPINI MARE XX v. DELPINI XX
u. MISS MUSTON XX v. KING FERGUS XX
u. COLUMBINE XX v. ESPERSYKES XX
u. BABRAHAM BLANK MARE XX v. BABRAHAM BLANK XX
u. TIPSEY XX v. BOLTON STARLING XX
u. SWITCH XX v. LONSDALE BAY ARABIAN XX
u. CYPRUS ARABIAN MARE XX v. CYPRUS ARABIAN XX
u. SISTER TO SOREHEELS XX v. BASTO XX
u. SISTER ONE TO MIXBURY XX v. CURWEN'S BAY BARB XX
u. MARE OF CURWEN'S SPOT XX v. CURWENS OLD SPOT XX
u. MARE OF LOWTHER BARB XX v. WHITE LEGGED LOWTHER BARB XX
u. VINTNER'S MARE XX v. OLD VINTNER XX

1e moeder: AIR GIRL (ALMOX PRINTS J X POLYDOR), RHEIN, 1995

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: PUPPI (POLYDOR X FLORINO XX), RHEIN, 1990

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: ANSCHRIFT XX (FLORINO XX X WORDEN XX), xx, 1979

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: ALOHA XX (WORDEN XX X ARBAR XX), xx, 1959

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results