×

THE MARGRAVINE XX

5 6 7 8 9

THE MARGRAVINE XX Details Details

Merrie 1830

xxLITTLE JOHN XX  Details Details

xx

1816 Schimmel

ggk: xx


OCTAVIUS XX  Details Details

xx

1809 Bruin

ggk: xx


ORVILLE XX  Details Details

xx 1799MARIANNE XX  Details Details

xx 1798GREY SKIM XX  Details Details

xx

1793 Schimmel


WOODPECKER XX  Details Details

xx 1773MILSINTOWNS HEROD MARE XX  Details Details

xx 1780PHANTOM MARE XX  Details Details

xx

1815 Zwart


PHANTOM XX  Details Details

xx

1808 Bruin

ggk: xx


WALTON XX  Details Details

xx 1799JULIA XX  Details Details

xx 1799GOHANNA MARE XX  Details Details

xx

1803


GOHANNA XX  Details Details

xx 1790CHESTNUT SKIM XX  Details Details

xx 1794(TB-5)
CHESTNUT SKIM XX v. WOODPECKER XX
u. MILSINTOWNS HEROD MARE XX v. HEROD XX
u. YOUNG HAG XX v. SKIM XX
u. HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1e moeder: PHANTOM MARE XX (PHANTOM XX X GOHANNA XX), xx, 1815

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: GOHANNA MARE XX (GOHANNA XX X WOODPECKER XX), xx, 1803

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: CHESTNUT SKIM XX (WOODPECKER XX X HEROD XX), xx, 1794

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: MILSINTOWNS HEROD MARE XX (HEROD XX X SKIM XX), xx, 1780

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results