×

DANA BLUE

5 6 7 8 9

DANA BLUE Details Details

Merrie 2008 Schimmel

KWPN 528003200800293 VB sport(spr)

1.60m-spr FEI: 104MI51FOKKER: J.A.M. BOCKEN, WEERT (NED)

MR. BLUE  Details Details

KWPN 528003198804049 pref

1988 Schimmel 1.68m

ggk: BWP, SF, KWPN

1.60m-spr

COUPERUS  Details Details

KWPN 528003198403498 Stb.

1984 Bruin 1.65m

ggk: KWPN

1.60m-spr

NATUREL  Details Details

KWPN 1972WARINA  Details Details

KWPN 1980ACARLA  Details Details

KWPN 528003198202752 prest ster

1982 Schimmel 1.65m


OLDENBURG  Details Details

OLDBG 1973PICARLA  Details Details

KWPN 1974TULANA  Details Details

KWPN 528003200001671 VB prest

2000 Donkerbruin

M-spr/1.20m

HEMMINGWAY  Details Details

HOLST DE321210100489 Stb.

1989 Donkerbruin 1.64m

ggk: RHEIN, KWPN

1.40m-spr

LEANDRO  Details Details

HOLST 1985MARLE  Details Details

HOLST 1975NULANA  Details Details

KWPN 528003199508308 ster

1995 Donkerbruin 1.71m


BURGGRAAF  Details Details

HOLST 1983

1.60m-spr

JULANA  Details Details

KWPN 1991(Holst Stamm 242)
JULANA v. RAMIRO Z
u. H-MULANA v. RUSHING WATER XX
u. HULANA v. FASCHING
u. ULANA v. ANBLICK XX
u. DIASTOLCHEN v. LORETTO
u. KUNIGUNDE v. FIRST
u. PHILIPPINE v. RUDOLF
u. ELLA v. ROTBART
u. AHNE 211003203 v. ISERLOHN
u. MAIK v. MIDAS
u. LOTTE v. SCHIMMEL
u. FREUK v. YOUNG CATRICK
u. LISE v. HURTIG
u. KRUSCH v. BLOHMS HENGST

1e moeder: TULANA (HEMMINGWAY X BURGGRAAF), KWPN, 2000

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: NULANA (BURGGRAAF X RAMIRO Z), KWPN, 1995

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: JULANA (RAMIRO Z X RUSHING WATER XX), KWPN, 1991

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: H-MULANA (RUSHING WATER XX X FASCHING), HOLST, 1971

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results