FLORINE XX

5 6 7 8 9

FLORINE XX Details Details

Merrie 1854 Vos

xxGLENCOE XX  Details Details

xx

1831 Vos

ggk: xx


SULTAN XX  Details Details

xx

1816 Bruin

ggk: xx


SELIM XX  Details Details

xx 1802BACCHANTE XX  Details Details

xx 1809TRAMPOLINE XX  Details Details

xx

1825 Vos


TRAMP XX  Details Details

xx 1810WEB XX  Details Details

xx 1808MELODY XX  Details Details

xx

1837


MEDOC XX  Details Details

xx

1829 Vos

ggk: xx


AMERICAN ECLIPSE XX  Details Details

xx 1814YOUNG MAID OF THE OAKS XX  Details Details

xx 1817HAXALLS MOSES MARE XX  Details Details

xx

1824 Bruin


HAXALLS MOSES XX  Details Details

xx 1816WHIP MARE XX  Details Details

xx(TB-9a)
WHIP MARE XX v. BLACKBURNS WHIP XX
u. SUMPTER MARE XX v. SUMPTER XX
u. VIRAGO XX v. SHARK XX
u. GUNILDA XX v. STAR XX
u. VIRAGO XX v. PANTON ARABIAN
u. ANCASTER CRAZY XX v. LATH XX
u. BAY BASTO XX v. FLYING CHILDERS XX
u. SISTER TO SOREHEELS XX v. BASTO XX
u. SISTER ONE TO MIXBURY XX v. CURWEN'S BAY BARB XX
u. MARE OF CURWEN'S SPOT XX v. CURWENS OLD SPOT XX
u. MARE OF LOWTHER BARB XX v. WHITE LEGGED LOWTHER BARB XX
u. VINTNER'S MARE XX v. OLD VINTNER XX

1e moeder: MELODY XX (MEDOC XX X HAXALLS MOSES XX), xx, 1837

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: HAXALLS MOSES MARE XX (HAXALLS MOSES XX X BLACKBURNS WHIP XX), xx, 1824

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: WHIP MARE XX (BLACKBURNS WHIP XX X SUMPTER XX), xx, 0

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: SUMPTER MARE XX (SUMPTER XX X SHARK XX), xx, 0

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results