TRANSTEVERE XX

5 6 7 8 9

TRANSTEVERE XX Details Details

Hengst 1936 Vos

xx

ggk: xxBUBBLES XX  Details Details

xx

1925 Vos

ggk: xx


LA FARINA XX  Details Details

xx 306064087411

1911 Vos

ggk: xx


SANS SOUCI II XX  Details Details

xx 1904MALATESTA XX  Details Details

xx 1898SPRING CLEANING XX  Details Details

xx

1915 Vos


NEIL GOW XX  Details Details

xx 1907SPRING NIGHT XX  Details Details

xx 1907FARNESE XX  Details Details

xx

1924 Bruin


MIME XX  Details Details

xx

1913 Bruin

ggk: xx


DARK RONALD XX  Details Details

xx 1905ELFIN REVEL XX  Details Details

xx 1904FRANCOISE XX  Details Details

xx

1913 Bruin


VOLODYOVSKI XX  Details Details

xx 1898FRANCES JANE XX  Details Details

xx 1898(TB-1r)
FRANCES JANE XX v. ISOBAR XX
u. LOVERS LEAPE XX v. GLENDALE XX
u. FOLLY XX v. LORD CLIFDEN XX
u. BONNY BLINK XX v. THE FLYING DUTCHMAN XX
u. THE PRAIRIE BIRD XX v. TOUCHSTONE XX
u. ZILLAH XX v. REVELLER XX
u. MORISCA XX v. MORISCO XX
u. WALTZ XX v. ELECTION XX
u. PENELOPE XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: FARNESE XX (MIME XX X VOLODYOVSKI XX), xx, 1924

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: FRANCOISE XX (VOLODYOVSKI XX X ISOBAR XX), xx, 1913

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: FRANCES JANE XX (ISOBAR XX X GLENDALE XX), xx, 1898

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: LOVERS LEAPE XX (GLENDALE XX X LORD CLIFDEN XX), xx, 1884

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results