×

WINSTON

5 6 7 8 9

WINSTON Details Details

Hengst 2013 Vos 1.70m

KWPN 528003201309054

ggk: NRPSWYNTON  Details Details

KWPN 528003200303376 keur Stb.

2003 Zwart 1.71m

ggk: RHEIN, HANN, BAVAR, OLDBG, KWPN, SWB

Grand Prix dr.

JAZZ  Details Details

KWPN 528003199106398 pref Stb. WFFS-free

1991 Vos 1.73m

ggk: BAVAR, SF, KWPN, SWB, OLDBG, RHEIN, HANN

Grand Prix dr.

COCKTAIL  Details Details

KWPN 1984

Grand Prix dr.

CHARMANTE  Details Details

KWPN 1984ACACIA  Details Details

OLDBG 276333331262596 Stb. prok prest

1996 Zwart 1.65m


MATADOR  Details Details

DWB 1979

Grand Prix dr.

AKTIONELLA  Details Details

OLDBG 1992THVINKA  Details Details

HANN 0310459/01RUSHAN

2001 Vos 1.69m


TIGRIN  Details Details

HANN RUSHAN/96

1985 Vos 1.62m

ggk: Russ


TAKT OX  Details Details

ox 1979GOFRIDA  Details Details

HANN 1975HAPJORKA  Details Details

TRAK RUSTR/N/00181

1991 Zwartbruin 1.66m


PAVITSCH  Details Details

TRAK 1984HALVA  Details Details

TRAK 1984HALVA v. VICHODEZ
u. HONGA v. OSTRJAK
u. HATA v. TOPOL OX
u. HOPJORKA v. HRISOLIT
u. PRJASCHKA v. PILIGRIM
u. JAVKA v. JAVANER
u. KAMEJA v. INDEX
u. ANALYSE v. THRONERBE
u. ANNA VON LICHTENSTEIN v. LICHTENSTEIN
u. AUFWARTERIN v. ST. TROPEZ XX
u. ADRIANE v. J BAROMETER
u. ADELGUNDE v. WELTMANN XX
u. ADELHEID v. THE PRINCE XX
u. AMME v. WHITEBAIT XX
u. ANATOLE v. SALAMANDER

1e moeder: THVINKA (TIGRIN X PAVITSCH), HANN, 2001

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: HAPJORKA (PAVITSCH X VICHODEZ), TRAK, 1991

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: HALVA (VICHODEZ X OSTRJAK), TRAK, 1984

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: HONGA (OSTRJAK X TOPOL OX), TRAK, 1974

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results