×

ROSE OF TRALEE XX

5 6 7 8 9

ROSE OF TRALEE XX Details Details

Merrie 1869 Vos

xxKNOWSLEY XX  Details Details

xx

1859

ggk: xx


STOCKWELL XX  Details Details

xx

1849 Vos

ggk: xx


THE BARON XX  Details Details

xx 1842POCAHONTAS XX  Details Details

xx 1837ORLANDO MARE XX  Details Details

xx

1853 Bruin


ORLANDO XX  Details Details

xx 1841BROWN BESS XX  Details Details

xx 1844VIMEIRA XX  Details Details

xx

1858


VOLTIGEUR XX  Details Details

xx

1847

ggk: xx


VOLTAIRE XX  Details Details

xx 1826MARTHA LYNN XX  Details Details

xx 1837COALITION XX  Details Details

xx

1850


DON JOHN XX  Details Details

xx 1835CONSPIRACY XX  Details Details

xx 1843(TB-28)
CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

1e moeder: VIMEIRA XX (VOLTIGEUR XX X DON JOHN XX), xx, 1858

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: COALITION XX (DON JOHN XX X RETRIEVER XX), xx, 1850

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: CONSPIRACY XX (RETRIEVER XX X ABJER XX), xx, 1843

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: EMILIA XX (ABJER XX X STAMFORD XX), xx, 1823

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results