ROLAND II XX

5 6 7 8 9

ROLAND II XX Details Details

Hengst 1812

xx

ggk: MECKL, HANNANTINOUS XX  Details Details

xx

1805

ggk: MECKL


HERODOT XX  Details Details

xx

1793 Schimmel

ggk: MECKL


MORWICK XX  Details Details

xx 1880HERODIAS XX  Details Details

xx 1775HYLO XX  Details Details

xx

1800


ANTAEUS XX  Details Details

xx 1789CLEMENCE XX  Details Details

xx 1790MISS BASHFUL XX  Details Details

xx

1806 Bruin


STAMFORD XX  Details Details

xx

1794

ggk: xx


SIR PETER XX  Details Details

xx 1784HORATIA XX  Details Details

xx 1778FANNY XX  Details Details

xx

1796 Bruin


SIR PETER XX  Details Details

xx 1784DIOMED MARE XX  Details Details

xx 1788(TB-5)
DIOMED MARE XX v. DIOMED XX
u. DESDEMONA XX v. MARSKE XX
u. YOUNG HAG XX v. SKIM XX
u. HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1e moeder: MISS BASHFUL XX (STAMFORD XX X SIR PETER XX), xx, 1806

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: FANNY XX (SIR PETER XX X DIOMED XX), xx, 1796

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: DIOMED MARE XX (DIOMED XX X MARSKE XX), xx, 1788

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: DESDEMONA XX (MARSKE XX X SKIM XX), xx, 1770

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results