×

SALOW XX

5 6 7 8 9

SALOW XX Details Details

Hengst 1855 Vos

xx DE331180247655

ggk: HANNARISTOCRAT XX  Details Details

xx

1846 Bruin

ggk: xx


ROCOCO XX  Details Details

xx

1834 Vos

ggk: xx


CETUS XX  Details Details

xx 1827BLACKLOCK MARE XX  Details Details

xx 1821CROCKERY XX  Details Details

xx


ROCKINGHAM XX  Details Details

xx 1830AYESHA XX  Details Details

xx 1831MISS WHIPP XX  Details Details

xx

1845


DEMETRIUS XX  Details Details

xx

1833 Vos

ggk: MECKL


DEFENCE XX  Details Details

xx 1824MADCAP XX  Details Details

xx 1820FLORA XX  Details Details

xx

1835


FIGARO XX  Details Details

xx 1819LADY FULFORD XX  Details Details

xx 1820(TB-4c)
LADY FULFORD XX v. WALTON XX
u. MANIAC XX v. SHUTTLE XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: MISS WHIPP XX (DEMETRIUS XX X FIGARO XX), xx, 1845

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: FLORA XX (FIGARO XX X WALTON XX), xx, 1835

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: LADY FULFORD XX (WALTON XX X SHUTTLE XX), xx, 1820

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: MANIAC XX (SHUTTLE XX X BENINGBROUGH XX), xx, 1806

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results