OPINION X

5 6 7 8 9

OPINION X Details Details

Merrie 1958 Vos 1.62m

AAHYLENE X  Details Details

AA 999999W00105801

1952 Schimmel

ggk: AA


FANTAISISTE II X  Details Details

AA

1944 Vos

ggk: AA


FICELEUR X  Details Details

AA 1934FARIBOLE X  Details Details

AA 1939LONLAINE X  Details Details

AA 999999W00091387

1937 Vos


LOTUS VIII X  Details Details

AA 1928LA NOUVAINE XX  Details Details

xx 1927BERGERE X  Details Details

AA

1945 Vos


SULTAN OX  Details Details

ox

1928 Vos

ggk: ox


DENOUSTE OX  Details Details

ox 1921SAPINE OX  Details Details

ox 1923INOPINEE X  Details Details

AA

1930 Vos


VALLEGUE X  Details Details

AA 1921TAUPE X  Details Details

AATAUPE X v. MONSIEUR DE PINGUET X

1e moeder: BERGERE X (SULTAN OX X VALLEGUE X), AA, 1945

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: INOPINEE X (VALLEGUE X X MONSIEUR DE PINGUET X), AA, 1930

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: TAUPE X (MONSIEUR DE PINGUET X X ), AA, 0

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: ( X ), ,

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results