SOUVENANCE XX

5 6 7 8 9

SOUVENANCE XX Details Details

Merrie 1875 Vos

xxSOUVENIR XX  Details Details

xx

1859

ggk: xx


CARAVAN XX  Details Details

xx

1834

ggk: xx


CAMEL XX  Details Details

xx 1822WINGS XX  Details Details

xx 1822EMILIA XX  Details Details

xx

1840 Bruin


YOUNG EMILIUS XX  Details Details

xx 1828PERSIAN XX  Details Details

xx 1829SELIKA XX  Details Details

xx

1865 Bruin


THE EMPEROR XX  Details Details

xx

1841 Vos

ggk: xx


DEFENCE XX  Details Details

xx 1824REVELLER MARE XX  Details Details

xx 1834JULIA XX  Details Details

xx

1848


EPIRUS XX  Details Details

xx 1834MONSTROSITY XX  Details Details

xx 1838(TB-4l)
MONSTROSITY XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PUCE XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: SELIKA XX (THE EMPEROR XX X EPIRUS XX), xx, 1865

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: JULIA XX (EPIRUS XX X PLENIPOTENTIARY XX), xx, 1848

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: MONSTROSITY XX (PLENIPOTENTIARY XX X ROWTON XX), xx, 1838

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: PUCE XX (ROWTON XX X MULEY XX), xx, 1834

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results