×

DEFENSIVE XX

5 6 7 8 9

DEFENSIVE XX Details Details

Hengst 1831 Bruin

xx

ggk: xx



DEFENCE XX  Details Details

xx

1824 Bruin

ggk: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Bruin

ggk: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790



PENELOPE XX  Details Details

xx 1798



DEFIANCE XX  Details Details

xx

1810 Vos


RUBENS XX  Details Details

xx 1805



LITTLE FOLLY XX  Details Details

xx 1806



SELIM MARE XX  Details Details

xx

1822 Vos


SELIM XX  Details Details

xx

1802 Vos

ggk: xx


BUZZARD XX  Details Details

xx 1787



ALEXANDER MARE XX  Details Details

xx 1790



EURYONE XX  Details Details

xx

1813 Schimmel


WITCHCRAFT XX  Details Details

xx 1801



FAIR ELLEN XX  Details Details

xx 1806



(TB-2a)
FAIR ELLEN XX v. WELLESLEY GREY ARABIAN XX
u. MARIA XX v. HIGHFLYER XX
u. NUTCRACKER XX v. MATCHEM XX
u. MISS STARLING XX v. BOLTON STARLING XX
u. RINGBONE XX v. PARTNER XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

1e moeder: SELIM MARE XX (SELIM XX X WITCHCRAFT XX), xx, 1822

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: EURYONE XX (WITCHCRAFT XX X WELLESLEY GREY ARABIAN XX), xx, 1813

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: FAIR ELLEN XX (WELLESLEY GREY ARABIAN XX X HIGHFLYER XX), xx, 1806

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: MARIA XX (HIGHFLYER XX X MATCHEM XX), xx, 1789

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results