GEM OF GEMS XX

5 6 7 8 9

GEM OF GEMS XX Details Details

Merrie 1873 Schimmel

xxSTRATHCONAN XX  Details Details

xx

1863 Schimmel

ggk: xx


NEWMINSTER XX  Details Details

xx

1848 Bruin

ggk: xx


TOUCHSTONE XX  Details Details

xx 1831BEESWING XX  Details Details

xx 1833SOUVENIR XX  Details Details

xx

1856 Schimmel


CHANTICLEER XX  Details Details

xx 1843BIRTHDAY XX  Details Details

xx 1850POINSETTIA XX  Details Details

xx

1866 Bruin


YOUNG MELBOURNE XX  Details Details

xx

1855 Bruin

ggk: xx


MELBOURNE XX  Details Details

xx 1834CLARISSA XX  Details Details

xx 1846LADY HAWTHORN XX  Details Details

xx

1854 Bruin


WINDHOUND XX  Details Details

xx 1847ALICE HAWTHORN XX  Details Details

xx 1838(TB-4f)
ALICE HAWTHORN XX v. MULEY MOLOCH XX
u. REBECCA XX v. LOTTERY XX
u. CERVANTES MARE XX v. CERVANTES XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: POINSETTIA XX (YOUNG MELBOURNE XX X WINDHOUND XX), xx, 1866

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: LADY HAWTHORN XX (WINDHOUND XX X MULEY MOLOCH XX), xx, 1854

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: ALICE HAWTHORN XX (MULEY MOLOCH XX X LOTTERY XX), xx, 1838

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: REBECCA XX (LOTTERY XX X CERVANTES XX), xx, 1831

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results
×