×

VESTMINSTER XX

5 6 7 8 9

VESTMINSTER XX Details Details

Hengst 1866 Bruin

xx

ggk: xxGLENMASSON XX  Details Details

xx

1854

ggk: xx


COTHERSTONE XX  Details Details

xx

1840 Bruin

ggk: xx


TOUCHSTONE XX  Details Details

xx 1831EMMA XX  Details Details

xx 1824ANNETTE XX  Details Details

xx

1835 Bruin


PRIAM XX  Details Details

xx 1827DON JUAN MARE XX  Details Details

xx 1823FIGTREE XX  Details Details

xx

1848


ENVOY XX  Details Details

xx

1839 Vos

ggk: xx


PLENIPOTENTIARY XX  Details Details

xx 1831AYESHA XX  Details Details

xx 1831AZORA XX  Details Details

xx

1843


VOLTAIRE XX  Details Details

xx 1826MINIKIN XX  Details Details

xx 1827(TB-2c)
MINIKIN XX v. MANFRED XX
u. MORGIANA XX v. CORIOLANUS XX
u. LURCHER MARE XX v. LURCHER XX
u. PHLEGON MARE XX v. PHLEGON XX
u. MERLIN MARE XX v. MERLIN XX
u. MEDUSA XX v. REGULUS XX
u. LITTLE BOWES XX v. CHEDWORTH'S MONKEY XX
u. BOWES XX v. HUTTON'S GREY BARB
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. SELABY TURK MARE XX v. SELABY TURK XX
u. HAUTBOY MARE XX v. HAUTBOY XX
u. SISTER TO MORGANS DUN XX v. SON OF HELMSLEY TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH BARB XX
u. BURTON BARB MARE XX

1e moeder: FIGTREE XX (ENVOY XX X VOLTAIRE XX), xx, 1848

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: AZORA XX (VOLTAIRE XX X MANFRED XX), xx, 1843

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: MINIKIN XX (MANFRED XX X CORIOLANUS XX), xx, 1827

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: MORGIANA XX (CORIOLANUS XX X LURCHER XX), xx, 1807

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results