PARTISANE XX

5 6 7 8 9

PARTISANE XX Details Details

Merrie 1960 Bruin

xx 064494960ALIZIER XX  Details Details

xx DE306062053647

1947 Bruin

ggk: xx


TELEFERIQUE XX  Details Details

xx 062027234

1934 Vos

ggk: xx


BACTERIOPHAGE XX  Details Details

xx 1929BEAUTE DE NEIGE XX  Details Details

xx 1912ALIZARINE XX  Details Details

xx

1939 Bruin


CORONACH XX  Details Details

xx 1923ARMOISE XX  Details Details

xx 1930FRONTIER SONG XX  Details Details

xx 064576639

1939


DASTUR XX  Details Details

xx

1929 Bruin

ggk: xx


SOLARIO XX  Details Details

xx 1922FRIAR'S DAUGHTER XX  Details Details

xx 1921SONG OF THE MARCHE XX  Details Details

xx

1932


WARDEN OF THE MARCHES XX  Details Details

xx 1922CRADLE SONG XX  Details Details

xx 1922(TB-1l)
CRADLE SONG XX v. HURRY ON XX
u. VERVE XX v. VELOCITY XX
u. VALVE XX v. VELASQUEZ XX
u. GAS XX v. AYRSHIRE XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: FRONTIER SONG XX (DASTUR XX X WARDEN OF THE MARCHES XX), xx, 1939

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: SONG OF THE MARCHE XX (WARDEN OF THE MARCHES XX X HURRY ON XX), xx, 1932

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: CRADLE SONG XX (HURRY ON XX X VELOCITY XX), xx, 1922

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: VERVE XX (VELOCITY XX X VELASQUEZ XX), xx, 1909

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results