LOCK AND KEY XX

5 6 7 8 9

LOCK AND KEY XX Details Details

Merrie 1893 Bruin

xxJANISSARY XX  Details Details

xx

1887 Bruin

ggk: xx


ISONOMY XX  Details Details

xx

1875 Bruin

ggk: xx


STERLING XX  Details Details

xx 1868ISOLA BELLA XX  Details Details

xx 1868JANNETTE XX  Details Details

xx

1875 Bruin


LORD CLIFDEN XX  Details Details

xx 1860CHEVISAUNCE XX  Details Details

xx 1868SECLUSION XX  Details Details

xx

1886 Vos


HERMIT XX  Details Details

xx

1864 Vos

ggk: xx


NEWMINSTER XX  Details Details

xx 1848SECLUSION XX  Details Details

xx 1857BOUNDARY XX  Details Details

xx

1866 Vos


STOCKWELL XX  Details Details

xx 1849BRIBERY XX  Details Details

xx 1851(TB-2u)
BRIBERY XX v. THE LIBEL XX
u. SPLITVOTE XX v. ST LUKE XX
u. ELECTRESS XX v. ELECTION XX
u. STAMFORD MARE XX v. STAMFORD XX
u. MISS JUDY XX v. ALFRED XX
u. MANILLA XX v. GOLDFINDER XX
u. OLD ENGLAND MARE XX v. OLD ENGLAND XX
u. CULLEN ARABIAN MARE XX v. CULLEN ARABIAN OX
u. MISS CADE XX v. CADE XX
u. MISS MAKELESS XX v. YOUNG GREYHOUND XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BROWN WOODCOCK XX v. D'ARCY'S WOODCOCK XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

1e moeder: SECLUSION XX (HERMIT XX X STOCKWELL XX), xx, 1886

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: BOUNDARY XX (STOCKWELL XX X THE LIBEL XX), xx, 1866

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: BRIBERY XX (THE LIBEL XX X ST LUKE XX), xx, 1851

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: SPLITVOTE XX (ST LUKE XX X ELECTION XX), xx, 1841

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results