EDDIE-S

5 6 7 8 9

EDDIE-S Details Details

Ruin 2009 Vos 1.70m

KWPN 528003200911926 3e_bez._KWPN

ZZL-drsAPACHE  Details Details

KWPN 528003200508169 keur

2005 Bruin 1.69m

ggk: OLDBG, SWB, WESTF, DWB, KWPN

Grand Prix dr.

UB 40  Details Details

KWPN 528003200102948 keur WFFS-free

2001 Vos 1.67m

ggk: KWPN

PSG/Inter I

OLIVI  Details Details

KWPN 1996

Grand Prix dr.

KILUCIENNE  Details Details

KWPN 1992

Z2-drs

TOLANDA  Details Details

KWPN 528003200009808 Elite pref

2000 Donkerbruin 1.68m


KRACK C  Details Details

KWPN 1992

Grand Prix dr.

OLANDA  Details Details

KWPN 1996BELLINIE  Details Details

KWPN 528003200605696 VB

2006 Vos


UNITED  Details Details

KWPN 528003200107663 Stb. BWP_Ambassadeur

2001 Bruin 1.69m

ggk: RHEIN, SF, BWP, KWPN, DWB, OLDBG, HANN

PSG/Inter I

KRACK C  Details Details

KWPN 1992

Grand Prix dr.

NESSICA  Details Details

KWPN 1995VANATINA  Details Details

KWPN 0212194 Stb.

2002 Vos 1.66m


ROUSSEAU  Details Details

KWPN 1998EYONARA  Details Details

KWPN 1986

L1-drs

(fokfamilie 1968)
EYONARA v. SAROS XX
u. ZITA v. JASHIN
u. LEONY v. HYPERION
u. ALETA v. SELIM
u. SUDENNY v. JURIST
u. NUDENNY v. EVERT
u. HUDENNY v. ROMBURG
u. BUDEMMY v. HOLAN
u. TITIE v. HOCKWOLD CADET

1e moeder: BELLINIE (UNITED X ROUSSEAU), KWPN, 2006

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: VANATINA (ROUSSEAU X SAROS XX), KWPN, 2002

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: EYONARA (SAROS XX X JASHIN), KWPN, 1986

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: ZITA (JASHIN X HYPERION), KWPN, 1981

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results