×

ST. MARGUERITE XX

5 6 7 8 9

ST. MARGUERITE XX Details Details

Merrie 1879 Vos

xxHERMIT XX  Details Details

xx

1864 Vos

ggk: xx


NEWMINSTER XX  Details Details

xx

1848 Bruin

ggk: xx


TOUCHSTONE XX  Details Details

xx 1831BEESWING XX  Details Details

xx 1833SECLUSION XX  Details Details

xx

1857


TADMOR XX  Details Details

xx 1846MISS SELLON XX  Details Details

xx 1851DEVOTION XX  Details Details

xx

1869 Vos


STOCKWELL XX  Details Details

xx

1849 Vos

ggk: xx


THE BARON XX  Details Details

xx 1842POCAHONTAS XX  Details Details

xx 1837ALCESTIS XX  Details Details

xx

1860 Vos


TOUCHSTONE XX  Details Details

xx 1831SACRIFICE XX  Details Details

xx 1847(TB-4n)
SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: DEVOTION XX (STOCKWELL XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1869

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: ALCESTIS XX (TOUCHSTONE XX X VOLTAIRE XX), xx, 1860

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: SACRIFICE XX (VOLTAIRE XX X ROWTON XX), xx, 1847

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: VIRGINIA XX (ROWTON XX X MULEY XX), xx, 1835

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results