EUPHONY XX

5 6 7 8 9

EUPHONY XX Details Details

Hengst 1888

xx

ggk: TRAK, xxHAWKSTONE XX  Details Details

xx

1883

ggk: xx


HERMIT XX  Details Details

xx

1864 Vos

ggk: xx


NEWMINSTER XX  Details Details

xx 1848SECLUSION XX  Details Details

xx 1857ANONYMA XX  Details Details

xx

1859


STOCKWELL XX  Details Details

xx 1849MISS SARAH XX  Details Details

xx 1850EUTERPE XX  Details Details

xx

1875


DISTIN XX  Details Details

xx

1864 Bruin

ggk: xx


TRUMPETER XX  Details Details

xx 1856MISS BOWZER XX  Details Details

xx 1856SAPPHO XX  Details Details

xx

1859 Bruin


KINGSTON XX  Details Details

xx 1849SACRIFICE XX  Details Details

xx 1847(TB-4l)
SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: EUTERPE XX (DISTIN XX X KINGSTON XX), xx, 1875

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: SAPPHO XX (KINGSTON XX X VOLTAIRE XX), xx, 1859

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: SACRIFICE XX (VOLTAIRE XX X ROWTON XX), xx, 1847

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: VIRGINIA XX (ROWTON XX X MULEY XX), xx, 1835

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results