CURTIS SITTE

5 6 7 8 9

CURTIS SITTE Details Details

Hengst 2008 Schimmel 1.73m

SBS 056007000C44858

ggk: ZVCH

1.60m-spr FEI: 104EB91FOKKER: HORSE OF BELGIUM

UGANO SITTE  Details Details

SBS 056007000U38663

2004 Schimmel 1.72m

ggk: SBS, SF

1.50m-spr

CLINTON  Details Details

HOLST DE321210236093 BWP_Ambassadeur

1993 Schimmel 1.70m

ggk: ZANG, SI-UNIRE, RHEIN, HANN, BWP, SF, OS, KWPN, HOLST, OLDBG, BAVAR

1.60m-spr

CORRADO I  Details Details

HOLST 1985

1.60m-spr

URTE  Details Details

HOLST 1982IALTA SITTE  Details Details

SBS 056007000I26910

1992 Vos

1.60m-spr

AVONTUUR  Details Details

KWPN 1982

1.60m-spr

INSEL SITTE  Details Details

BWP 1985CASTA SITTE Z  Details Details

ZANG 056015Z55608802

2002 Bruin


CHELLANO Z  Details Details

HOLST DE321210134095

1995 Schimmel 1.69m

ggk: SF, ZANG, RHEIN

1.60m-spr

CONTENDER  Details Details

HOLST 1984FAYENCE  Details Details

HOLST 1991NIALTA-SITTE  Details Details

SBS 056007000N31673

1997 Bruin 1.66m

1.40m-spr

DARCO  Details Details

BWP 1980

1.60m-spr

IALTA SITTE  Details Details

SBS 1992

1.60m-spr

(BWP Prestatiestam 36)
IALTA SITTE v. AVONTUUR
u. INSEL SITTE v. MAJOR DE LA COUR
u. GUTE SITTE v. GRANDE
u. ANISETTE XX v. ZUCCARELLO XX
u. AMSTEL XX v. ORGANDY XX
u. ANSERINE XX v. THOR XX
u. ADA XX v. TOURBILLON XX
u. ORLANDA XX v. CRAIG AN ERAN XX
u. FRIZELLE XX v. DURBAR XX
u. FRIZETTE XX v. HAMBURG XX
u. ONDULEE XX v. ST. SIMON XX
u. ORNIS XX v. BEND OR XX
u. SHOTOVER XX v. HERMIT XX
u. STRAY SHOT XX v. TOXOPHILITE XX
u. VAGA XX v. STOCKWELL XX
u. MENDICANT XX v. TOUCHSTONE XX
u. LADY MOORE CAREW XX v. TRAMP XX
u. KITE XX v. BUSTARD XX
u. OLYMPIA XX v. SIR OLIVER XX
u. SCOTILLA XX v. ANVIL XX
u. SCOTA XX v. ECLIPSE XX
u. HARMONY XX v. HEROD XX
u. RUTILIA XX v. BLANK XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. SOREHEELS MARE XX v. SOREHEELS XX
u. MILBANKES BLACK MARE XX v. MAKELESS XX
u. DARCY'S ROYAL MARE XX v. BLUNDERBUSS XX
u. GREY ROYAL XX v. DARCYS WHITE TURK XX
u. DARCYS YELLOW TURK MARE XX v. DARCYS YELLOW TURK XX
u. GREY OR SEDBURY ROYAL MARE XX

1e moeder: CASTA SITTE Z (CHELLANO Z X DARCO), ZANG, 2002

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: NIALTA-SITTE (DARCO X AVONTUUR), SBS, 1997

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: IALTA SITTE (AVONTUUR X MAJOR DE LA COUR), SBS, 1992

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: INSEL SITTE (MAJOR DE LA COUR X GRANDE), BWP, 1985

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results