CENNIN

5 6 7 8 9

CENNIN Details Details

Hengst 2007 Vos 1.71m

KWPN 528003200700083 D-OC prok Stb.

ggk: KWPN, BAVAR, OLDBG

Grand Prix dr. FEI: 104MY84FOKKER: J.E J. CUPPEN, SOMEREN (NED)

VIVALDI  Details Details

KWPN 528003200211011 WFFS-free pref Stb.

2002 Vos 1.70m

ggk: HANN, WESTF, RHEIN, OLDBG, DWB, SATHU, KWPN

PSG/Inter I

KRACK C  Details Details

KWPN 528003199205860 Stb.

1992 Bruin 1.69m

ggk: OLDBG, SWB, SF, KWPN, HOLST, RHEIN, BAVAR, HANN

Grand Prix dr.

FLEMMINGH  Details Details

HOLST 1987

Z-spr/1.30m

GICARA II  Details Details

KWPN 1988RENATE-UTOPIA  Details Details

KWPN 528003199806269 ster prest pref WFFS-free D-OC

1998 Bruin 1.65m


JAZZ  Details Details

KWPN 1991

Grand Prix dr.

DARLA-UTOPIA  Details Details

KWPN 1985VITANA V  Details Details

KWPN 528003200208940 Elite sport(dr)

2002 Bruin 1.64m

Grand Prix dr.

DONNERHALL  Details Details

OLDBG DE333330887081 Stb.

1981 Vos 1.72m

ggk: BAVAR, HOLST, KWPN, WESTF, HANN, OLDBG, BERL-BRAND

Grand Prix dr.

DONNERWETTER  Details Details

HANN 1977

Grand Prix dr.

NINETTE  Details Details

OLDBG 1976LANTANA V  Details Details

KWPN 528003199310184 ster pref prest

1993 Donkerbruin 1.61m


HEMMINGWAY  Details Details

HOLST 1989

1.40m-spr

DARTHA B  Details Details

KWPN 1985(Merrielijn 110, fokfamilie 708)
DARTHA B v. ZUIDHORN
u. URCHA v. EROS
u. KATYDID v. PARADISO XX
u. FABIOLA v. FADINGER XX
u. TRIDA v. NOVUM
u. OSTRIDA v. VOMBURG
u. J.ASTRID v. ECLIPS
u. FHERTINA v. DOMBURG
u. BHERTINA v. WEIMER
u. LEBERTINA v. EWARIO
u. BIBI v. ROB
u. PHILIPOTE v. WILFRIED
u. BRILLANTINE v. EHRENFRIED
u. PERUNA v. WERDER
u. LACONIA v. EBERHARD
u. STUTE VON v. MAGNAT
u. STUTE VON CRASSUS v. CRASSUS

1e moeder: VITANA V (DONNERHALL X HEMMINGWAY), KWPN, 2002

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: LANTANA V (HEMMINGWAY X ZUIDHORN), KWPN, 1993

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: DARTHA B (ZUIDHORN X EROS), KWPN, 1985

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: URCHA (EROS X PARADISO XX), KWPN, 1978

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results