×

VELVET XX

5 6 7 8 9

VELVET XX Details Details

Merrie 1823

xxOISEAU XX  Details Details

xx

1809

ggk: xx


CAMILLUS XX  Details Details

xx

1803 Schimmel

ggk: xx


HAMBLETONIAN XX  Details Details

xx 1792FAITH XX  Details Details

xx 1779RULER MARE XX  Details Details

xx


RULER XX  Details Details

xx 1777TREECREEPER XX  Details Details

xx 1789WIRE XX  Details Details

xx

1811


WAXY XX  Details Details

xx

1790 Donkerbruin

ggk: xx


POT8O'S XX  Details Details

xx 1773MARIA XX  Details Details

xx 1777PENELOPE XX  Details Details

xx

1798 Bruin


TRUMPATOR XX  Details Details

xx 1782PRUNELLA XX  Details Details

xx 1788(TB-1o)
PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: WIRE XX (WAXY XX X TRUMPATOR XX), xx, 1811

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: PENELOPE XX (TRUMPATOR XX X HIGHFLYER XX), xx, 1798

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: PRUNELLA XX (HIGHFLYER XX X SNAP XX), xx, 1788

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: PROMISE XX (SNAP XX X BLANK XX), xx, 1768

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results