SIMOOM XX

5 6 7 8 9

SIMOOM XX Details Details

Hengst 1838 Donkerbruin

xx

ggk: xxCAMEL XX  Details Details

xx

1822 Donkerbruin

ggk: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Bruin

ggk: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790PENELOPE XX  Details Details

xx 1798SELIM MARE XX  Details Details

xx

1812 Bruin


SELIM XX  Details Details

xx 1802PIPYLINA XX  Details Details

xx 1803SEA-BREEZE XX  Details Details

xx

1824


PAULOWITZ XX  Details Details

xx

1813

ggk: xx


SIR PAUL XX  Details Details

xx 1802EVELINA XX  Details Details

xx 1791ZEPHYRETTA XX  Details Details

xx

1811


HEDLEY XX  Details Details

xx 1803DIOMED MARE XX  Details Details

xx 1795(TB-4o)
DIOMED MARE XX v. DIOMED XX
u. IMPERATOR MARE XX v. IMPERATOR XX
u. OTHEOTHEA XX v. OTHO XX
u. SNAP MARE XX v. SNAP XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. STEADY MARE XX v. STEADY XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. CHESTNUT LAYTON XX v. MAKELESS XX
u. BAY LAYTON XX v. DARCYS COUNSELLOR XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: SEA-BREEZE XX (PAULOWITZ XX X HEDLEY XX), xx, 1824

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: ZEPHYRETTA XX (HEDLEY XX X DIOMED XX), xx, 1811

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: DIOMED MARE XX (DIOMED XX X IMPERATOR XX), xx, 1795

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: IMPERATOR MARE XX (IMPERATOR XX X OTHO XX), xx, 1787

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results