SAMPSON XX

5 6 7 8 9

SAMPSON XX Details Details

Hengst 1836 Bruin

xx DE331180247936

ggk: xx, HANNCETUS XX  Details Details

xx

1827 Bruin

ggk: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Bruin

ggk: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790PENELOPE XX  Details Details

xx 1798LAMIA XX  Details Details

xx

1809


GOHANNA XX  Details Details

xx 1790CERTHIA XX  Details Details

xx 1793PUCELLE XX  Details Details

xx

1821 Vos


MULEY XX  Details Details

xx

1810 Bruin

ggk: xx


ORVILLE XX  Details Details

xx 1799ELEANOR XX  Details Details

xx 1798MEDORA XX  Details Details

xx

1811 Vos


SELIM XX  Details Details

xx 1802SIR HARRY MARE XX  Details Details

xx 1803(TB-4l)
SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: PUCELLE XX (MULEY XX X SELIM XX), xx, 1821

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: MEDORA XX (SELIM XX X SIR HARRY XX), xx, 1811

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: SIR HARRY MARE XX (SIR HARRY XX X VOLUNTEER XX), xx, 1803

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: VOLUNTEER MARE XX (VOLUNTEER XX X HEROD XX), xx, 1793

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results