CHUT XX

5 6 7 8 9

CHUT XX Details Details

Hengst 1909

xx

ggk: xxAJAX XX  Details Details

xx

1901 Bruin

ggk: xx


FLYING FOX XX  Details Details

xx

1896 Bruin

ggk: xx


ORME XX  Details Details

xx 1889VAMPIRE XX  Details Details

xx 1889AMIE XX  Details Details

xx

1893 Vos


CLAMART XX  Details Details

xx 1888ALICE XX  Details Details

xx 1887ROQUETTE XX  Details Details

xx

1904 Donkerbruin


CHALEUREUX XX  Details Details

xx

1894

ggk: xx


GOODFELLOW XX  Details Details

xx 1887LETE XX  Details Details

xx 1880ROQUEBRUNE XX  Details Details

xx

1893 Bruin


ST. SIMON XX  Details Details

xx 1881ST. MARGUERITE XX  Details Details

xx 1879(TB-4n)
ST. MARGUERITE XX v. HERMIT XX
u. DEVOTION XX v. STOCKWELL XX
u. ALCESTIS XX v. TOUCHSTONE XX
u. SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: ROQUETTE XX (CHALEUREUX XX X ST. SIMON XX), xx, 1904

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: ROQUEBRUNE XX (ST. SIMON XX X HERMIT XX), xx, 1893

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: ST. MARGUERITE XX (HERMIT XX X STOCKWELL XX), xx, 1879

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: DEVOTION XX (STOCKWELL XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1869

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results