NORMAN XX

5 6 7 8 9

NORMAN XX Details Details

Hengst 1948 Bruin

xx

ggk: xxNORSEMAN XX  Details Details

xx

1940 Bruin

ggk: xx


UMIDWAR XX  Details Details

xx

1931 Bruin

ggk: xx


BLANDFORD XX  Details Details

xx 1919UGANDA XX  Details Details

xx 1921TARA XX  Details Details

xx

1932 Vos


TEDDY XX  Details Details

xx 1913JEAN GOW XX  Details Details

xx 1920MACREUSE XX  Details Details

xx

1938 Bruin


MASSINE XX  Details Details

xx

1920 Bruin

ggk: xx


CONSOLS XX  Details Details

xx 1908MAURI XX  Details Details

xx 1909EMPIRE CRUSADE XX  Details Details

xx

1928


ORPHEUS XX  Details Details

xx 1917VERVELLE XX  Details Details

xx 1923(TB-1l)
VERVELLE XX v. BUCHAN XX
u. VERVE XX v. VELOCITY XX
u. VALVE XX v. VELASQUEZ XX
u. GAS XX v. AYRSHIRE XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: MACREUSE XX (MASSINE XX X ORPHEUS XX), xx, 1938

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: EMPIRE CRUSADE XX (ORPHEUS XX X BUCHAN XX), xx, 1928

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: VERVELLE XX (BUCHAN XX X VELOCITY XX), xx, 1923

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: VERVE XX (VELOCITY XX X VELASQUEZ XX), xx, 1909

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results