×

MAD XX

5 6 7 8 9

MAD XX Details Details

Merrie 1900

xxLE SANCY XX  Details Details

xx

1884 Schimmel

ggk: xx


ATLANTIC XX  Details Details

xx

1871 Vos

ggk: xx


THORMANBY XX  Details Details

xx 1857HURRICANE XX  Details Details

xx 1859GEM OF GEMS XX  Details Details

xx

1873 Schimmel


STRATHCONAN XX  Details Details

xx 1863POINSETTIA XX  Details Details

xx 1866CROWFLOWER XX  Details Details

xx

1888 Bruin


ROSEBERY XX  Details Details

xx

1872 Bruin

ggk: xx


SPECULUM XX  Details Details

xx 1865LADYLIKE XX  Details Details

xx 1858LIZZIE LINDSAY XX  Details Details

xx

1877 Vos


THE SCOTTISH CHIEF XX  Details Details

xx 1861AGILITY XX  Details Details

xx 1867(TB-4d)
AGILITY XX v. ADVENTURER XX
u. MANDRAGORA XX v. RATAPLAN XX
u. MANGANESE XX v. BIRDCATCHER XX
u. MOONBEAM XX v. TOMBOY XX
u. LUNATIC XX v. PRIME MINISTER XX
u. MANIAC XX v. SHUTTLE XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: CROWFLOWER XX (ROSEBERY XX X THE SCOTTISH CHIEF XX), xx, 1888

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: LIZZIE LINDSAY XX (THE SCOTTISH CHIEF XX X ADVENTURER XX), xx, 1877

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: AGILITY XX (ADVENTURER XX X RATAPLAN XX), xx, 1867

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: MANDRAGORA XX (RATAPLAN XX X BIRDCATCHER XX), xx, 1860

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results