×

SKYLARK XX

5 6 7 8 9

SKYLARK XX Details Details

Hengst 1873 Bruin

xx

ggk: xxKING TOM XX  Details Details

xx

1851 Bruin

ggk: xx


HARKAWAY XX  Details Details

xx

1834 Vos

ggk: xx


ECONOMIST XX  Details Details

xx 1825FANNY DAWSON XX  Details Details

xx 1823POCAHONTAS XX  Details Details

xx

1837 Bruin


GLENCOE XX  Details Details

xx 1831MARPESSA XX  Details Details

xx 1830WHEAT EAR XX  Details Details

xx

1867


YOUNG MELBOURNE XX  Details Details

xx

1855 Bruin

ggk: xx


MELBOURNE XX  Details Details

xx 1834CLARISSA XX  Details Details

xx 1846SWALLOW XX  Details Details

xx

1855 Vos


COTHERSTONE XX  Details Details

xx 1840THE WRYNECK XX  Details Details

xx 1842(TB-15)
THE WRYNECK XX v. SLANE XX
u. GITANA XX v. TRAMP XX
u. MRS FRY XX v. WALTON XX
u. VOURNEEN XX v. SORCERER XX
u. TOOEE XX v. BUZZARD XX
u. VIOLET XX v. SHARK XX
u. SYPHON MARE XX v. SYPHON XX
u. CHARLOTTE XX v. BLANK XX
u. CRAB MARE XX v. CRAB XX
u. DIMPLE MARE XX v. DYERS DIMPLE XX
u. CASTAWAY MARE XX v. BETHELLS CASTAWAY XX
u. WHYNOT MARE XX v. WHYNOT XX
u. ROYAL MARE XX v. FENWICK BARB

1e moeder: WHEAT EAR XX (YOUNG MELBOURNE XX X COTHERSTONE XX), xx, 1867

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: SWALLOW XX (COTHERSTONE XX X SLANE XX), xx, 1855

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: THE WRYNECK XX (SLANE XX X TRAMP XX), xx, 1842

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: GITANA XX (TRAMP XX X WALTON XX), xx, 1828

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results