×

VATELLOR XX

5 6 7 8 9

VATELLOR XX Details Details

Hengst 1933 Donkerbruin

xx

ggk: xxVATOUT XX  Details Details

xx

1926 Bruin

ggk: xx


PRINCE CHIMAY XX  Details Details

xx

1915 Vos

ggk: xx


CHAUCER XX  Details Details

xx 1900GALLORETTE XX  Details Details

xx 1907VASTHI XX  Details Details

xx

1921 Donkerbruin


SANS SOUCI II XX  Details Details

xx 1904VAYA XX  Details Details

xx 1909LADY ELINOR XX  Details Details

xx

1919 Bruin


TEDDY XX  Details Details

xx

1913 Bruin

ggk: xx


AJAX XX  Details Details

xx 1901RONDEAU XX  Details Details

xx 1900MADAME ROYALE XX  Details Details

xx

1908 Bruin


TARQUIN XX  Details Details

xx 1901ROYAL ABBESS XX  Details Details

xx 1897(TB-12)
ROYAL ABBESS XX v. ROYAL HAMPTON XX
u. PRIESTESS XX v. HERMIT XX
u. LORD LYON MARE XX v. LORD LYON XX
u. SADIE XX v. VOLTIGEUR XX
u. JULIA XX v. LAUNCELOT XX
u. MISS NANCY XX v. CAIN XX
u. BRUTANDORF MARE XX v. BRUTANDORF XX
u. PHANTOM MARE XX v. PHANTOM XX
u. OVERTON MARE XX v. OVERTON XX
u. WALNUT MARE XX v. WALNUT XX
u. RULER MARE XX v. RULER XX
u. PIRACANTHA XX v. MATCHEM XX
u. PROPHETESS XX v. REGULUS XX
u. JENNY SPINNER XX v. PARTNER XX
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. CURWEN BARB MARE XX v. CURWEN'S BAY BARB XX
u. DARCY'S ARABIAN MARE XX v. DARCYS CHESTNUT ARABIAN OX
u. WHITESHIRT MARE XX v. WHITESHIRT XX
u. MONTAGU MARE XX v. MONTAGU XX
u. HAUTBOY MARE XX v. HAUTBOY XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. ROYAL MARE XII XX

1e moeder: LADY ELINOR XX (TEDDY XX X TARQUIN XX), xx, 1919

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: MADAME ROYALE XX (TARQUIN XX X ROYAL HAMPTON XX), xx, 1908

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: ROYAL ABBESS XX (ROYAL HAMPTON XX X HERMIT XX), xx, 1897

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: PRIESTESS XX (HERMIT XX X LORD LYON XX), xx, 1889

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results