LE SOUVENIR XX

5 6 7 8 9

LE SOUVENIR XX Details Details

Hengst 1899 Bruin

xx

ggk: xxLE SANCY XX  Details Details

xx

1884 Schimmel

ggk: xx


ATLANTIC XX  Details Details

xx

1871 Vos

ggk: xx


THORMANBY XX  Details Details

xx 1857HURRICANE XX  Details Details

xx 1859GEM OF GEMS XX  Details Details

xx

1873 Schimmel


STRATHCONAN XX  Details Details

xx 1863POINSETTIA XX  Details Details

xx 1866SYLPHINE XX  Details Details

xx

1890 Vos


BRUCE XX  Details Details

xx

1879 Bruin

ggk: xx


SEE SAW XX  Details Details

xx 1865CARINE XX  Details Details

xx 1866SOUVENANCE XX  Details Details

xx

1875 Vos


SOUVENIR XX  Details Details

xx 1859SELIKA XX  Details Details

xx 1865(TB-4l)
SELIKA XX v. THE EMPEROR XX
u. JULIA XX v. EPIRUS XX
u. MONSTROSITY XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PUCE XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: SYLPHINE XX (BRUCE XX X SOUVENIR XX), xx, 1890

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: SOUVENANCE XX (SOUVENIR XX X THE EMPEROR XX), xx, 1875

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: SELIKA XX (THE EMPEROR XX X EPIRUS XX), xx, 1865

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: JULIA XX (EPIRUS XX X PLENIPOTENTIARY XX), xx, 1848

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results