MARGUERITE XX

5 6 7 8 9

MARGUERITE XX Details Details

Merrie 1920 Vos

xx



CELT XX  Details Details

xx

1905 Vos

ggk: xx


COMMANDO XX  Details Details

xx

1898 Bruin

ggk: xx


DOMINO XX  Details Details

xx 1891



EMMA C. XX  Details Details

xx 1892



MAID OF ERIN XX  Details Details

xx

1895


AMPHION XX  Details Details

xx 1886



MAVOURNEEN XX  Details Details

xx 1888



FAIRY RAY XX  Details Details

xx

1911


RADIUM XX  Details Details

xx

1903 Bruin

ggk: xx


BEND OR XX  Details Details

xx 1877



TAIA XX  Details Details

xx 1892



SERAPH XX  Details Details

xx

1906 Vos


ST. FRUSQUIN XX  Details Details

xx 1893



ST. MARINA XX  Details Details

xx 1895



(TB-4n)
ST. MARINA XX v. JANISSARY XX
u. ST. MARGUERITE XX v. HERMIT XX
u. DEVOTION XX v. STOCKWELL XX
u. ALCESTIS XX v. TOUCHSTONE XX
u. SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1e moeder: FAIRY RAY XX (RADIUM XX X ST. FRUSQUIN XX), xx, 1911

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: SERAPH XX (ST. FRUSQUIN XX X JANISSARY XX), xx, 1906

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: ST. MARINA XX (JANISSARY XX X HERMIT XX), xx, 1895

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: ST. MARGUERITE XX (HERMIT XX X STOCKWELL XX), xx, 1879

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results