LALLY XX

5 6 7 8 9

LALLY XX Details Details

Hengst 1903 Vos

xx

ggk: xxAMPHION XX  Details Details

xx

1886 Vos

ggk: xx


ROSEBERY XX  Details Details

xx

1872 Bruin

ggk: xx


SPECULUM XX  Details Details

xx 1865LADYLIKE XX  Details Details

xx 1858SUICIDE XX  Details Details

xx

1876 Bruin


HERMIT XX  Details Details

xx 1864THE RATCATCHER'S DAUGHTER XX  Details Details

xx 1862MISS HOYDEN XX  Details Details

xx

1891


GALLIARD XX  Details Details

xx

1880 Bruin

ggk: xx


GALOPIN XX  Details Details

xx 1872MAVIS XX  Details Details

xx 1874MISS ELMA XX  Details Details

xx

1879


MAKE HASTE XX  Details Details

xx 1865MISS CAMERINE XX  Details Details

xx 1865(TB-1e)
MISS CAMERINE XX v. CAMERINO XX
u. NAIAD XX v. WEATHERBIT XX
u. CHILD OF THE MIST XX v. ST FRANCIS XX
u. TAURINA XX v. TAURUS XX
u. ESMERALDA XX v. ZINGANEE XX
u. PASTILLE XX v. RUBENS XX
u. PARASOL XX v. POT8O'S XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1e moeder: MISS HOYDEN XX (GALLIARD XX X MAKE HASTE XX), xx, 1891

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

2e moeder: MISS ELMA XX (MAKE HASTE XX X CAMERINO XX), xx, 1879

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

3e moeder: MISS CAMERINE XX (CAMERINO XX X WEATHERBIT XX), xx, 1865

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results

4e moeder: NAIAD XX (WEATHERBIT XX X ST FRANCIS XX), xx, 1859

Naam
Jaar
Vader
Gesl.
Stamb.
ggk
Predicaten
Sport
Int. results